Поиск: 
Расширенный поиск | Последние запросы
FREE-REFERATS.ru

Банк бесплатных рефератов

Бесплатные рефераты > Темы > Предпринимательство > Реферат "Анализ организационно-технического уровня производства"

Рефераты по Предпринимательство - "Анализ организационно-технического уровня производства"

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Анализ организационно-технического уровня производства
Скачать реферат "Анализ организационно-технического уровня производства"
СодержаниеПЛАН.Вступ.

І. Аналіз основних показників, які комплексно характеризують виробничо-господарську діяльність……………………………… … 4

ІІ. Аналіз фінансового стана підприємства………………………  11

1.        Аналіз структури пасиву балансу. Оцінка ринкової стійкості підприємства……………………………………… 11

2.        Аналіз активів підприємства……………………………… 15

3.        Аналіз взаємозвязку активу і пасиву балансу. Оцінка фінансової стійкості підприємства……………………… 17

4.        Аналіз ефективності і інтенсивності використання капіталу. Оцінка ділової активності підприємства… 24

5.        Аналіз платоспроможності і кредитоспроможності підприємства……………………………………………………29

6.        Оцінка запасу фінансової стійкості підприємства… 34

ІІІ. Висновки і пропозиції………………………………………………37

Література………………………………………………………………… 40  
Додатки.

ВСТУП.
Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва і т.п.  Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності підприємств.  З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і робітників.  

Під аналізом розуміється засіб пізнання предметів і явищ навколишнього середовища, заснований на розчленовуванні цілого на складові частини і вивчення їх у всьому різноманітті зв'язків і залежностей.  
Зіст  аналізу випливає з функцій.  Однією з таких функцій являється вивчення характеру дії економічних законів, встановлення закономірностей і тенденцій економічних явищ і процесів у конкретних умовах підприємства.  Наступна функція аналізу - контроль за виконанням планів і управлінських рішень, за економічним використанням ресурсів.  Центральна функція аналізу - пошук резервів підвищення ефективності виробництва на основі вивчення передового досвіду і досягнень науки і практики.  Також інша функція анализу - оцінка  результатів діяльності підприємства по виконанню планів, досягнутому рівню розвитку економіки, використанню наявних можливостей.  І накінець - розробка заходів по використанню виявлених резервів у процесі господарської діяльності.  

Аналізом фінансового стану  підприємства, організації займаються керівники і відповідні  служби, також засновники, інвестори з метою вивчення ефективного використання ресурсів.  Банки для оцінки умов надання кредиту  і визначення ступеня ризику, постачальники для своєчасного одержання платежів, податкові інспекції для виконання плану надходжень засобів у бюджет  і т.п.  Фінансовий аналіз є гнучким інструментом у руках керівників підприємства.  Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням і використання засобів підприємства.  Ця інформація представляється в балансі підприємства.   Основними чинниками, що визначають фінансовий  стан підприємства, є, по-перше, виконання фінансового плану і поповнення в міру виникнення  потреби власного обороту капіталу за рахунок прибутку і, по-друге, швидкість оборотності оборотних коштів ( активів).  Сигнальним показником, у якому виявляється фінансовий стан, виступає платоспроможність підприємства, під яким розуміють його спроможність вчасно задовольняти платіжні вимоги, повертати кредити, проводити оплату праці персоналу, вносити платежі в бюджет.  В аналіз фінансового стану підприємства входить аналіз бухгалтерської звітності, пасив і актив, їхній взаємозв'язок і структура; аналіз використання капіталу й оцінка фінансової стійкості; аналіз платоспроможності і кредитоспроможності підприємства і т.п.

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

© 2003-2016 Free-Referat.ru - Рефераты, Курсовые, Дипломы, Доклады, Шпаргалки