Поиск: 
Расширенный поиск | Последние запросы
FREE-REFERATS.ru

Банк бесплатных рефератов

Бесплатные рефераты > Темы > Педагогика > Реферат "Вивчення оповідань Володимира Винниченка"

Рефераты по Педагогика - "Вивчення оповідань Володимира Винниченка"

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Вивчення оповідань Володимира Винниченка
Скачать реферат "Вивчення оповідань Володимира Винниченка"
Содержание   
      

Вивчення оповідань Володимира Винниченка

Полтавський державний
педагогічний університет ім. В.Г. Короленка
кафедра
дошкільної педагогіки
Оповідання Володимира Винниченка для дітей
та методика їх вивчення на уроках позакласного
читання та в позаурочний час.
м. Полтава, 2000
ЗМІСТ
ВСТУП....................................................................................2-3 стор.
Розділ І. Грані таланту Володимира Винниченка.
1.1 Життєвий і творчий шлях Винниченка
прозаїка і драматурга........................................4-24 стор.
1.2 Світ дитячої душі у творчості
Володимира Винниченка.................................25-35 стор.
Розділ ІІ. Методика вивчення творів Винниченка
на уроках позакласного читання та в
позаурочний час.
2.1 Емоційний потенціал оповідань
Винниченка.....................................................36-40 стор.
2.2 Методи і прийоми вивчення творів
Володимира Винниченка.............................40-57 стор.
ВИСНОВКИ......................................................................58-59 стор.
ДОДАТКИ.........................................................................60-62 стор.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...............63-65 стор.
ВСТУП
Після проголошення України незалежною державою в українській лі-
тературі почало з'являтися багато нових імен. Одним із них є ім'я Володими-
ра Кириловича Винниченка. Ще в 1909 році Михайло Коцюбинський писав:
"Кого у нас читають? Винниченка. Про кого скрізь йдуть розмови, як тільки
річ торкається літератури? Знов Винниченка. [25;7] " Іван Франко по праву
вважав Винниченка "найяскравішим з талантів-початківців". Леся Українка
писала про молодого Винниченка: "Безталанний не може випадково виявити
те, чого у нього нема. Тільки талант міг створити такі живі постаті, ці приро-
дні діалоги і, особливо, цю широку яскраву картину".[25;9]
Понад п'ятдесят років нас переконували, що ми не маємо цього генія.
Та "все повертається на круги своя"... І сьогодні ми переконуємося в цьому.
Адже після тривалого забуття ім'я Володимира Винниченка, його творча
спадщина знову привертають до себе увагу.
Поступово п'єси Винниченка завойовують глядачів України. Його
твори заносять до шкільних програм з української літератури, політичну і
громадську діяльність вивчають на уроках з історії України.
Уявлення пор літературну творчість Винниченка буде не повним,
якщо не прочитати його оповідань про дітей і для дітей, не визначити їхнє
місце в літературній спадщині письменника. З любов'ю, на повну силу свого
таланту писав по дітей, про їхні чисті й високі мрії, добрі помисли серця.
Тому нами була обрана саме така тема дипломної роботи: "Опові-
дання Винниченка для дітей та методика їх вивчення на уроках позакласного
читання та в позаурочний час".
При дослідженні цієї теми нами було використано чимало публіка-
цій, зокрема, таких авторів, як Володимир Панченко, Олена Гнідан, Микола
Жулинський, Григорій Костюк, Людмила Дем'янівська, Сергій Єфремов та
інших.
Мета нашої дипломної роботи полягає в тому, щоб на основі аналізу
наукової та методичної літератури дослідити життєвий та творчий шлях Во-
лодимира Винниченка, показати методику вивчення дитячих оповідань на
уроках позакласного читання та в позаурочний час.
При написанні дипломної роботи ми використовували такі методи і
прийоми дослідження, як метод вибору, аналізу і синтезу, метод зіставлення і
порівняння.
Завдання:
1. Проаналізувати художні твори Володимира Винниченка;
2. Визначити найефективніші методи та прийоми їх вивчення в
школі;
3. З'ясувати той величезний психологічний та естетичний вплив,
який справляють твори Винниченка на читачів.
Розділ І. Грані таланту Володимира Винниченка.
1.1. Життєвий і творчий шлях Винниченка прозаїка і драматурга.
Півстоліття штучного забуття імені Винниченка зробили свою лиху
справу: сьогодні розповідь про його творчу спадщину доводиться розпочина-
ти, по суті, з відповіді на питання, яке Юрій Тищенко (соратник Володимира
Винниченка по політичній роботі, видавець різних українських часописів)
1917 року виніс у назву брошури: "Хто такий Винниченко?" Полярність су-
джень про цю людину просто ошелешує. "Літературний геній України, пись-
менник, який стає на рівні першої-ліпшої літератури європейської...", "Вели-
кий Партач життя, політики, і передусім душ нашої молоді...", "Український
буржуазний націоналіст, старий вовк української контрреволюції...", "Худо-
жник, розіп'ятий на хресті політики..."
В усьому цьому різнобої розібратися нелегко. Але необхідно. Тому
доводиться починати, як казали древні, ab ovo, що в перекладі з латинської

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

© 2003-2016 Free-Referat.ru - Рефераты, Курсовые, Дипломы, Доклады, Шпаргалки